Flyers

Els flyers són fullets de reduïdes dimensions i *gramaje que s'utilitzen per a donar a conèixer els productes, serveis o esdeveniments de la seva empresa. Són ideals per a mailings o campanyes de màrqueting directe destacant els avantatges i les característiques de l'oferta de l'empresa. Segons les necessitats del producte, es creen amb una grandària i un disseny gràfic concret. El disseny del flyer és clau per al seu èxit comunicatiu.
Fotocopiam oferix disseny i impressió de *flyers i de fullets. Els fullets es classifiquen en dos tipus

segons la seva grandària i plegat. Així li oferim: dípticos, composts per una fulla, un *plisado i 4 cares o tríptics, composts per una fulla, dues plisados i 6 cares.


No hay comentarios: